Jannerup Kirke

 

Antagelig har her allerede før kristen tid ligget et kulthus, idet der lidt vest for kirken var en helbredende kilde, som folk langvejs fra valfartede til.Dette kulthus er så blevet til en kristen kirke.

 

De gaver de ”helbredte” skænkede kirken medførte, at kirken gennem flere århundreder var meget velhavende. Det var også grunden til kirkens rige udsmykning, bl.a. med en altertavle fra 1648, som betegnes som det bedste træskærerarbejde i Nordjylland. Det kan også nævnes, at korloftet har en smuk dekoration fra 1722.

 

I den vestlige ende af kirkens sydmur er udvendig i soklen indmuret en granit alterbordsplade fra før reformationen, pladen har to relikviegemmer indhugget.

 

I bunden af den nordlige indgang gennem kirkegårdsdiget ligger en såkaldt fårerist, som klovbærende dyr ikke vil passere.