Landskabet

 

Kortet viser, hvordan landskabet kan have set ud for omkring 6000 år siden. Vandet har stået ca. 15 meter højere end i dag. På kortet er stenalderhavet blåt.

 

Hundborg sogn er et af de mest spændende geologiske områder i Thy. Det bakkede terræn udgør den vestligste del af en række randmoræner, der følges mod øst over Mors og Fur til Randersegnen.

 

Hundborgbuen

Hundborgbuen er et system af langstrakte, parallelle bakker, der under sidste istid er presset op af en gletsjertunge fra nord. Det højeste punkt er Bavnehøj, der når en højde af 71 m over havet. Nord for Hundborgbuen er den tørlagte Sjørring Sø og mod syd er Hundborg Mose.

 

Sjørring Sø

Sjørring Sø blev i 1857-65 tørlagt under ledelse af Kaptajn Jagd. Titlen kaptajn havde han fået i krigen 1848-51.

Han udtørrede den 850 ha. store Sjørring Sø, som strakte sig fra Sjørring og til vest for Jannerup Kirke. Han gravede en afvandingskanal fra søen og sydpå til lidt forbi Faddersbøl. Det var en strækning på 2 km – og visse steder helt ned i 12 meters dybde. Alt skulle graves med håndkraft – og jorden flyttes i trillebør. Det har været en efter den tids forhold enorm opgave.

Jagd skulle egentlig kun udlede vandet for lodsejerne, men da et forberedt aktieselskab mislykkedes, overtog han selv hele søen. Det mislykkedes også for ham at sælge jordparceller til lodsejerne efter udtørringen, så han måtte selv til at drive landbrug på det indvundne areal. Han måtte i 1865 afstå store dele af søen til sine kreditorer, og selv beholdt han Egebaksande med 140 ha., som han solgte i 1870. Jagd døde i 1895 som amtsforvalter i København.

 

Hundborg Mose

I Hundborg Mose har lodsejerne tidligere gravet tørv. I første omgang til eget forbrug – men senere også til “eksport” med jernbanen til andre egne af landet. Især under 2. verdenskrig blev tørvegravningen nærmest til en industri. I mosen er der fundet én af landets ældste egestammer, ca. 6.500 år gammel