Velkommen i skoven
Du, som går mig forbi og måske tænker på at løfte hånd mod mig,
lyt før du gør mig fortræd.
Jeg er varmen på din arne de kolde vinternætter,
den venlige skygge, der skærmer dig mod sommerens sol.
Jeg er den bjælke, som opholder dit hus,
pladen på dit bord, den seng hvori du ligger, den båd du bygger.
Jeg er skaftet på dit værktøj, døren for dit hjem,
din vugges gænge, din kistefjæl.
Jeg er godhedens brød, skønhedens blomst.
Du som går mig forbi, lyt til min bøn: Gør mig ikke fortræd.

“Træets bøn” – en gammel portugisisk tekst oversat fra engelsk af Frank Jæger.

Bestyrelsen

Formand: Karoline Sørensen, tlf 51888124
Mogens Gregersen
Kim Nielsen
Lisa Sanderhof
Jan Roland Nielsen
Suppleant: Claus Dahl
Revisor: Bente Immersen

Brug af skoven

Alle kan bevæge sig frit i plantagen og bruge de opstillede bænke, borde og legeredskaber.
Man kan lave en hyggelig grillaften, men overhold venligst reglerne om åben ild. Der ligger brænde til fri afbenyttelse. Der er opstillet et closet ved vandværkshuset.
Om sommeren er der mulighed for at benytte vandhanen ved vandværkshuset. Man kan komme til skoven med den lokale bus 313. Der er desuden parkeringsplads ved indgangen til skoven.

Aktiviteter

Der foregår en del aktiviteter i skoven. Vi har det årlige traditionelle Skt. Hans bål med bl.a. Bingoløb og der har har været plantedage, koncerter og fælles grillaftner. I 2017 .blev der bygget et stort madpakkehus, som ligger tæt på bålpladsen. Den kan frit benyttes.
I forbindelse med “klyngelandsbyerne” blev der i 2021 bygget en udsigtsplatform “Hundborgmolen” i den sydlige udkant af skoven med flot udsigt over mosen og samme år blev “Hundborgtrolden” skabt af Hasselholt Træværksted.
Alle har lov til at hygge sig i skoven – men pas på den og brug den med omtanke. Hvis du skal afholde større arrangementer, så kontakt bestyrelsen først og forhør dig om forholdene.

Plantagens historie
Arealet til plantagen blev skænket af Gårdejer Anders Dybdahl i 1911 og fra 1912 blev plantagen etableret, tilplantet og varetaget af Hundborg Plantageforening. Senere er tilkøbt omkringliggende jorde, således at arealet i dag er på i alt 43.505 m2. I tidens løb har stedet dannet ramme om forskellige former for arrangementer såsom: grundlovsmøder, ringridning, friluftsteater, gymnastikopvisninger, børnedyrskue, dybdahlsgavelejren for børn og Skt. Hans fester. Hele arealet er beplantet med en rig variation af løvfalds-og nåletræer.
Anden Verdenskrig har også sat sine spor på Dybdahlsgave. På et af de højeste punkter var opstillet en antenne som var i brug sammen med det store radioanlæg på Gåsebjerg øst for byen hvor Thy Sportsefterskole ligger i dag. Herfra blev der kommunikeret med de tyske jagerfly. I dag er det store betonfundament en påmindelse om dét kapitel i historien.