Velkommen i skoven
Du, som går mig forbi og måske tænker på at løfte hånd mod mig,
lyt før du gør mig fortræd.
Jeg er varmen på din arne de kolde vinternætter,
den venlige skygge, der skærmer dig mod sommerens sol.
Jeg er den bjælke, som opholder dit hus,
pladen på dit bord, den seng hvori du ligger, den båd du bygger.
Jeg er skaftet på dit værktøj, døren for dit hjem,
din vugges gænge, din kistefjæl.
Jeg er godhedens brød, skønhedens blomst.
Du som går mig forbi, lyt til min bøn: Gør mig ikke fortræd.

“Træets bøn” – en gammel portugisisk tekst oversat fra engelsk af Frank Jæger.

Bestyrelsen

Formand: Karoline Sørensen, tlf 51888124
Mogens Gregersen
Kim Nielsen
Lisa Sanderhof
Jan Roland Nielsen
Suppleant: Claus Dahl
Revisor: Bente ImmersenBrug af skoven

Alle kan bevæge sig frit i plantagen, bruge de opstillede bænke, borde og legeredskaber. Man kan lave en hyggelig grillaften – hvis man medbringer egen grill, men overhold venligst reglerne om åben ild. Der er opstillet et closet tæt på legepladsen til fri afbenyttelse. Ved besøg af større antal personer i plantagen, kan der lukkes op for vandværkshuset og vandforsyningen. Ring venligst ang. dette til foreningens bestyrelse.
Man kan komme til skoven med den lokale bus 113. Der er desuden parkeringsplads ved indgangen til skoven. Kørselsvejledning finder du nemt via www.krak.dk – klik på fanen “Kort” – søg på “Dybdalsgave” og “7700”.

Aktiviteter

Der foregår en del aktiviteter i skoven. Vi har det årlige traditionelle Skt. Hansbål; der er Dybdahlsgavelejren for børn, som foregår i sommerferien med masser af aktiviteter; den lokale gadefest i august; i 2005 var der Skovfest for alle interesserede – med stor grillgris og tilbehør til overkommelig pris.
Alle har lov at tage op i skoven og hygge sig deroppe – men pas på den og brug den med omtanke. Hvis du skal afholde større arrangementer, så kontakt bestyrelsen først og forhør dig om forholdene.

Plantagens historie
Plantagen “Dybdahlgave” blev i 1912 etableret som lystskov for borgere i Hundborg og bliver nu, som dengang, varetaget af “Hundborg Plantageforening”.
Gårdejer Anders Dybdahl skænkede arealet og foreningen forestod beplantningen. Senere er tilkøbt omkringliggende jorde, således at arealet i dag er på ialt 43.505 m2.
I tidens løb har stedet dannet ramme om forskellige former for arrangementer så som: Grundlovsmøder, ringridning, friluftsteater, gymnastikopvisninger, børnedyrskue og Sct. Hans fester.
Hele arealet er beplantet som blandingsskov med en rig variation af løvfalds- og nåletræer, og der er etableret åbne pladser med boldbane, borde og bænke og forskellige legeredskaber.