Fjernvarme i Hundborg – interessetilkendegivelse

 

Er jeres husstand interesseret i at få indlagt fjernvarme – Ja eller nej? Svar på IKKE bindende spørgeskema her længere nede på siden.

Gas skal udfases i Danmark, og kommunen er pålagt inden udgangen af 2022 at melde ud hvilke områder der kan få fjernvarme, og hvilke der skal investere i private varmepumper. Hvor det er muligt er fjernvarme klart at foretrække, da det er mere effektivt og lettere at opgradere til ny teknologi.
Hundborg Borgerforening har derfor været i kontakt med de lokale varmeværker for at undersøge mulighederne for at få fjernvarme til byen, og er blevet henvist til Snedsted Varmeværk, som vi efterfølgende har være til et møde med.

Snedsted Varmeværk er i øjeblikket i gang med at undersøge mulighederne for at levere varme til Sundby og Vilsund, og er også åben for et projekt med varme til Hundborg. For at kunne starte et projekt med forundersøgelser og nærmere fastlæggelse af pris mm. kræver det forhåndstilmelding (uden binding) fra 80% af de ca. 180 huse inden for byskiltene i Hundborg.

For Sundby/Vilsund er der for et standard hus på130m2 beregnet en omkostning på 17.300 kr inkl moms årligt til at varme hus og varmt vand med fjernvarme.

Derudover vil der være omkostninger til udskiftning af gasfyr til varmtvandsgiver på ca 18-20.000 samt et investeringsbidrag på ca 22.000, (andel af hovedledning samt ledning fra gaden og 25 meter ind til huset samt et tilslutningsbidrag). Den samlede engangsinvestering på ca 42.000 kan betales direkte eller evt. inkluderes i det samlede projektlån, og dermed fordelt på den månedlige udgift (ca 2000 kr ekstra pr. måned).

En samlet varmeudgift for Sundby/Vilsund vil således være på ca 19.300 kr. om året for et 130m2 hus, hvor investeringen er inkluderet, – således der ikke skal betales for opstart. Det forventes at Hundborg vil ligge på et lignende niveau.

Vi har forsøgt at lave en beregner baseret på nuværende gasforbrug og hustørrelse her:  https://tinyurl.com/5av8dpw5

Processen vil være, at der først laves en uforpligtende undersøgelse af hvor mange, der kunne være interesseret i at tilslutte sig, hvis der kommer fjernvarme i Hundborg. Denne undersøgelse er IKKE bindende. Der er et link til denne undersøgelse nederst i denne tekst. Man skal svare på ganske få spørgsmål, blandt andet varmekilde og antal liter/kubikmeter brændstof.

Hvis det viser sig, at der er stor tilslutning, vil Snedsted Varmeværk og Hundborg Borgerforening arbejde videre med projektet og udarbejde en projektbeskrivelse, der skal godkendes af Thisted Kommune.
For at kunne levere varme billigt og effektivt til såvel Sundby/Vilsund som Hundborg vil Snedsted Varmeværk investere i en ny varmekilde og/eller udvidelse af eksisterende kapacitet.

Derefter vil man blive spurgt igen, om man ønsker at tilslutte sig fjernvarmenettet. På dette tidspunkt kender man de aktuelle priser, som først præcist kan udregnes, når projektet er udarbejdet. Denne gang er det bindende at tilmelde sig.
Hvis der stadig er 80% af husstandene, som vil deltage, bliver projektet gennemført, og det forventes at vi kan skifte til fjernvarme 1,5 – 2 år efter opstart af projektet.

Svar venligst på spørgeskema længere nede på siden eller brug dette direkte link: https://forms.gle/eitbe6iR4wYrWoD26

OBS:

Det er meget vigtigt at vi får et Ja eller Nej fra ALLE huse i Hundborg.

Hvis I kender beboere i Hundborg, der ikke er på Facebook eller af anden grund ønsker at få spørgeskemaet i papirform, kan de henvende sig til Jørgen Østergaard eller Nick Olesen, og vi vil straks levere et papirskema, der efterfølgende kan afleveres i en af vores postkasser. Alternativt kan skema hentes i Brugsen og afleveres hos Jørgen (Vorupørvej 201) eller Nick (Vorupørvej 205)

Eventuelle spørgsmål kan rettes til:
Hundborgborgerforening@gmail.com eller
Jørgen Østergaard på tlf.: 29628271
Nick Olesen på tlf.: 21161956

Registrerede besvarelser